U bent hier:  Home > Metaal en Te... > Zorgverlof > Overlijden

Overlijden

Zowel de Wet Arbeid en Zorg en de CAO's Metaal en Techniek geven het echt op vrijaf bij het overlijden van een naaste.
Volgens het calamiteitenverlof in de WAZO (artikel 4:1) heb je recht op verlof met behoud van loon bij overlijden (of lijkbezorging) van een van je huisgenoten of een van je bloed of aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn (ZIE SCHEMA). Dit calamiteitenverlof duurt voor zolang als er nodig is en kan dus ook slechts een paar uur duren.

De CAO's Metaal en Techniek geven daarnaast ook recht op:
- 4 dagen doorbetaald verlof bij het overlijden van de levenspartner, een inwonend kind of pleegkind.
- 1 dag doorbetaald verlof bij het overlijden van een ouder, levenspartner van de ouder, ouder van de levenspartner, niet-inwonend kind of pleegkind, broer of zuster.
- 1 dag doorbetaald verlof voor de begrafenis of crematie van een ouder, levenspartner van de ouder, ouder van de levenspartner, niet-inwonend kind of pleegkind, broer of zuster.
- 1 dag vrijaf met behoud van loon bij het overlijden of bijwonen van de begrafenis of crematie van je grootouder of zijn of haar levenspartner, kleinkind, schoonzoon, schoondochter, broer en/of zus van je levenspartner en de levenspartner van je broer of zus.
Onder levenspartner wordt in dit geval verstaan: je echtgenoot/echtgenote of diegene met wie je samenwoont en de huishouding deelt.