Download de CAOs
Volg Marco Hietkamp op Twitter »
U bent hier:  Home > Begrippen > Crisisbestrijdingsdagen en eenmalige uitkering

Crisisbestrijdingsdagen en eenmalige uitkering

De werkgever die voor een werknemer niet tot toekenning CBD overgaat zoals omschreven in de CAO's Metaal en Techniek, dient aan die werknemer een eenmalige uitkering te verstrekken en wel als volgt.

De werkgever betaalt aan de werknemer in de maand waarin hij tot uitbetaling overgaat, doch uiterlijk per 1 oktober 2010, eenmalig 1,5% van 12 maal het salaris van de werknemer over de maand van uitbetaling respectievelijk eenmalig 1,5% van 13 maal het vierwekensalaris over de periode waarin de eerste van de maand van uitbetaling valt.

De werkgever kan ook gedeeltelijk CBD toekennen. In dat geval moet het resterende deel van de niet toegekende CBD worden uitbetaald conform lid 1 of lid 2. De uitbetaling geschiedt dan op basis van rechtevenredigheid.
(Aantekening: Dat wil zeggen wanneer bijvoorbeeld 2 van de 3½ CBD is toegekend, vindt de uitkering plaats over de resterende 1 ½ CBD: 1 ½ CBD gedeeld door 3 ½ CBD maal 1,5% geeft een eenmalige uitkering ad 0,64%.)

Indien de werkgever (een deel ) CBD heeft toegekend en deze in het laatste kwartaal van 2010 heeft ingeroosterd maar op 31 december 2010 is/zijn deze CBD niet genoten dient de werkgever tot een eenmalige uitkering over te gaan bij de eerstvolgende salarisbetaling betreffende (het deel van) de niet genoten CBD conform de systematiek van de desbetreffende cao-artikel (artikel 23)

Indien in 2010 het dienstverband een gedeelte van het jaar betreft geldt het vorenstaande naar evenredigheid van de duur van dat dienstverband.
De eenmalige uitkering is rechtevenredig aan het aantal CDB volgens artikel 18c lid 7 en betaling vindt plaats volgends de regeling van de cao.

Voorbeeld A: wanneer een werknemer reeds in dienst was op 1 januari 2010 en uit dienst treedt per 1 juli 2010, betaalt de werkgever aan deze werknemer eenmalig 1,5% van 6 maal het salaris van de werknemer over de maand van uitbetaling.


Voorbeeld B: wanneer een werknemer in dienst treedt op 1 oktober 2010 en uit dienst treedt per 1 december 2010, betaalt de werkgever aan deze werknemer eenmalig 1,5% van 2 maal het salaris van de werknemer over de maand van uitbetaling.

Stel je vraag over 'Crisisbestrijdingsdagen en eenmalige uitkering'